กิจกรรม

โรงเรียนศาลาพัน จัดพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องประชุม และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศาลาพัน

__________________________________________________

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศาลาพัน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

__________________________________________________

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน ร่วมกันร้องเพลงและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

__________________________________________________

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศาลาพัน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๑๕๖๐

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (คลิก)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยคณะครู และลูกๆศาลพัน ร่วมจิตสาธารณะกับ อบต.เชียงรากน้อย ณ ธัญบุรี คลองสองสาม เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยคณะครู และลูกๆศาลาพัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยคณะครู และลูกๆศาลาพัน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน นำลูกๆศาลาพัน ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ,วัดโกเมศรัตนาราม, วัดบ้านพร้าวใน และวัดถั่วทอง

__________________________________________________

 

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ และคณะครู เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้สเต็มศึกษา ณ ม.กรุงเทพ (วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ดำเนิน”โครงการยิ้มสวยสดใส ถูกใจวัยรุ่น” เพื่อเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับช่องปาก และฟันให้กับลูกๆศาลาพัน

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560

โพสต์โดย ศาลาพัน สื่อสัมพันธ์ ศลพ. บน 26 มิถุนายน 2017

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ ไร้เหล้าไร้บุหรี่” เพื่อให้ลูกๆศาลาพัน เห็นประโยชน์ และความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด

__________________________________________________

ลูกๆศาลาพันร่วมกิจกรรม อย.น้อย กลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียน และชุมชน

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นการร่วมถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศาลาพัน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน มอบประกาศนียบัตร ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ๙

__________________________________________________

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนศาลาพัน ประจำปี ๒๕๖๐

__________________________________________________

ลูกๆศาลาพันเข้าร่วมกิจกรรม “บ่มเพาะความพอเพียง” พร้อมส่งผลงานเข้าประกวด

__________________________________________________

คณะครูโรงเรียนศาลาพันเข้าร่วมอบรม “โครงการคู่เครือข่ายในการช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ”  เครือข่ายโรงพยาบาลสามโคก

__________________________________________________

ลูกศาลาพันรักประชาธิปไตย “กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ “

__________________________________________________

ปฐมนิเทศลูกศาลาพัน ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

__________________________________________________

โครงการสร้างอาชีพ สานดอกหญ้า สร้างดอกผล ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โดย บริษัท Gulf Jp Crn (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพันดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนพัฒนาโรงเรียนศาลาพัน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

__________________________________________________

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ไดโนซอร์ แพลนเน็ต  กรุงเทพมหานคร  (วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๐)

__________________________________________________

นักศึกษา ม.กรุงเทพ ร่วมจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง(ให้ความรู้ ฝึกทักษะด้านคณิตฯ และภาษาอังกฤษ) ให้กับน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (วันที่ ๗ มีนาคม๒๕๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ นำคณะครู และนักเรียนช่วยงานประจำปีวัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ระหว่างวันที่

๓- ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาต่อวัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม และพระครูปทุมธรรมธาดา

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 2 มีนาคม 2560)

__________________________________________________

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน ขอต้อนรับคณะกรรมการ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)

__________________________________________________

วันนี้ ลูกๆศาลาพัน ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความสะอาดรอบๆโรงเรียน “Big Cleaning Day”

_______________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดกิจกรรมในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2560

_______________________

เด็กหญิงกรกนก โลหะการก(น้องแก้ม) เป็นตัวแทนในการประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

เด็กหญิงกรกนก โลหะการก น้องแก้ม ตัวแทนภาคกลางแระภาคตะวันออก ร่วมแข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โพสต์โดย ศาลาพัน สื่อสัมพันธ์ ศลพ. บน 31 มกราคม 2017

_______________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน มอบรางวัลให้ลูกๆศาลาพัน การประกวดคำขวัญ เรียงความ วันครู

_______________________

งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนศาลาพัน

_______________________________