ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

คลิกที่ภาพเพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน

*********************************

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2